Zakladanie spoločností

Zakladanie spoločností

Zmeny a likvidácia spoločností

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva

Spracovanie miezd a vedenie personálnej agendy

Spracovanie podkladov a evidencia DPH

Vypracovanie účtovnej uzávierky a daňových priznaní k dani z príjmu

Komunikácia s daňovým úradom