ZALOŽENIE SRO
Založenie spoločností, zmeny v spoločnostiach, likvidácia a zrušenie spoločností

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
Jednoduchého a podvojného účtovníctvo pre živnostníkov a obchodné spoločnosti

MZDY, PERSONALISTIKA
Komplexné spracovanie mzdovej agendy, vedenie personálnych záznamov, pracovné zmluvy

KÚPNE A INÉ ZMLUVY
Vypracovanie kúpnych zmlúv, zastupovanie pred katastrom, vypracovanie obchodných zmlúv