Zmluvy pre podnikateľov

Zmluvy medzi podnikateľmi

Zmluvné vzťahy medzi obchodnými partnermi sú upravené v obchodných zmluvách akými sú zmluva o dielo, kúpna zmluva, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o preprave veci, zmluva o sprostredkovaní, zasielateľská zmluva a pod. upravených v tretej časti Obchodného zákonníka. Okrem týchto tzv. typických zmlúv, však môžu podnikatelia medzi sebou upraviť svoje vzťahy aj atypickou tzv. nepomenovanou zmluvou, ktorá v obchodnom zákonníku ako osobitný zmluvný typ upravená nie je, avšak obchodný zákonník pripúšťa uzavrieť aj takúto zmluvu za predpokladu, že účastníci zmluvy dostatočne určia predmet svojich záväzkov. Takéto sú napríklad zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvy o spolupráci či iné, podľa potreby vyplývajúcej z konkrétneho obchodného vzťahu. 

NA UDRŽANIE KOREKTNÝCH VZŤAHOV MEDZI PODNIKATEĽMI SLÚŽIA AJ JASNE UPRAVENÉ OBCHODNÉ ZMLUVY!

Vypracujeme pre Vás zmluvy už od 40 EUR

Mám záujem

Zmluva o dielo, mandátna zmluva, kúpna zmluva

Zmluva o obchodnom zastúpení, zasielateľská zmluva

Zmluva o tichom spoločenstve, komisionárska zmluva 

Zmluva o predaji podniku, zmluva o sprostredkovaní

Iné zmluvy uzatvorené medzi podnikateľmi

Prečo práve my?

  • zmluvy vyhotovené právnikmi
  • analýza riešenia z účtovného a daňového hľadiska
  • dlhoročné skúsenosti z oblasti obchodného práva
  • vyhotovenie zmlúv v anglickom a maďarskom jazyku
  • profesionálny prístup ku klientom
  • zmluvne garantovaná cena