zlúčenie a splynutie spoločnosti

Zlúčenie a splynutie spoločnosti 

Zlúčenie a splynutie spoločnosti je zrušenie spoločnosti s právnym nástupcom, t.j. ide o zrušenie spoločnosti bez potreby jej likvidácie.

Zlúčením spoločnosti dochádza k zlúčenie dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť ako právneho nástupcu, čím na právneho nástupcu prechádzajú všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zlúčenie spoločnosti je krokom vedúcim napríklad i optimalizácii platenia daňovej licencie. 

Splynutie spoločností je zánik dvoch alebo viacerých spoločností bez likvidácie, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú (nástupnícku) spoločnosť.

Pri zlúčení a splynutí spoločnosti platí pravidlo, že zanikajúca spoločnosť a nástupnícka spoločnosť (t.j. spoločnosť, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti) musia mať rovnakú právnu formu, výnimka sa pripúšťa iba v prípade zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, pri ktorom spoločnosť s ručením obmedzeným zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť.

Zlúčenie a splynutie už od 550 EUR    Mám záujem

V cene:

Konzultácia ohľadne zrušenia spoločnosti bez likvidácie

Vypracovanie rozhodnutia o zlúčení alebo splynutí

Zastúpenie pred živnostenským úradom

Zápis do obchodného registra

 

V cene nie je: 

ix súdny poplatok 33,- EUR
ix poplatok za osvedčenie podpisov