Rozdelenie spoločnosti

Rozdelenie spoločnosti 

Rozdelenie spoločnosti  je zánik spoločnosti bez likvidácie, kde imanie zanikajúcej spoločnosti sa rozdelí medzi dve alebo viac spoločností. Pri rozdelení platí pravidlo, že zanikajúca a nástupnícke spoločnosti musia mať rovnakú právnu formu. 

Rozdelenie spoločnosti už od 550 EUR    Mám záujem

V cene:

Konzultácia ohľadne zrušenia spoločnosti bez likvidácie

Vypracovanie projektu rozdelenia

Zastúpenie pred živnostenským úradom

Zápis do obchodného registra