živnostník

Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?

„Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?“ je otázka, ktorá trápi viacerých začínajúcich podnikateľov. Živnostník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenie, môže pri podnikaní používať súkromný účet i na operácie týkajúce sa jeho podnikania.

Žiadny právny predpis totiž nepredpisuje povinnosť zriadiť si podnikateľský účet. Mnoho začínajúcich živnostníkov uprednostňuje túto alternatívu, keďže používanie súkromného účtu na podnikanie je lacnejšie, ako vedenie podnikateľského účtu, či vedenie dvoch účtov. 

Prečo mať podnikateľský účet?

  • V prvom rade je to praktické a prehľadné riešenie finančných pohybov týkajúcich sa podnikania. Z bankového výpisu je v danom prípade prehladne zistiteľná výška výdavkov a príjmov súvisiacich s podnikaním, nakoľko na tomto účte nie sú evidované pohyby súkromného charakteru.

  • Podnikateľ je povinný nahlásiť číslo účtu, ktorý používa na podniknanie daňovému úradu, resp. poisťovni. V prípade používania oddeleného účtu, nie sú súkromné operácie k dispozícii napr. daňovému úradu, v prípade daňovej kontroly.

  • Všetky pohyby podľa bankového výpisu majú byť evidované v účtovníctve. Ak máte teda oddelený účet výhradne na podnikanie, nezíska napríklad váš účtovník prehľad o vašich súkromných operáciách. Nehovoriac o nižšej cene za spracovanie účtovnej agendy. Bankový výpis účtu, ktorý používa podnikateľ na podnikanie, sa stáva súčasťu účtovníctva, pričom takýto dokument je potrebné archivovať.

Podnikateľ, ktorý pri začatí podnikania používal súkromný účet, avšak z nejakého dôvodu sa rozhodol založiť si oddelený účet výlučne na podnikanie, nesmie zabudnúť na svoju povinnosť oznámiť zriadenie nového bankového účtu daňovému úradu.

Autor: ZK

 

 

 

 

Posted in Podnikanie.