Založenie živnosti cena služby

Založenie živnosti za 25 EUR 

Mám záujem

V cene:

  • 5 voľných živností
  • poštovné na zaslanie plnej moci
  • zastupovanie pred príslušným Okresným úradom
  • zaslanie originálu živnostenského oprávnenia

Pri viacerých živnostiach sa cena zvyšuje

  • za každú voľnú živnosť o 0,50 EUR (elektronické založenie voľných živností je bez správneho poplatku)
  • pri ohlásení remeselnej a/alebo viazanej živnosti sa cena zvyšuje o 0,50 EUR a o správny poplatok (7,50 EUR za jednu živnosť).

Založenie živnosti s nami: 

Žiadna návšteva úradov – vy komunikujete s nami a my s úradom

Voľné živnosti bez správneho poplatku, remeselné a viazané živnosti za polovičný poplatok 7,50 EUR

Živnosť máte do 5-tich pracovných dní

Mám záujem