ZALOŽENIE ŽIVNOSTI

Založenie živnosti ako začiatok podnikania

Podnikať prostredníctvom živnosti je najjednoduchšou formou podnikania, ktorú si v začiatkoch vyberá viac ako polovica podnikateľov, zrejme aj kvôli výhodám, ktoré so sebou živnosť prináša: jednoduché a rýchle vybavenie živnostinízke poplatky za založenie živnosti bez potreby vloženia vkladu pri štartevedenie jednoduchého účtovníctva, uplatnenie paušálnych výdavkov, prvý rok bez platenia odvodov do sociálnej poisťovne.

Služby, ktoré Vám ponúkame

 

Založenie živnosti   Vedieť viac

Registrácia DPH   Vedieť viac

Účtovníctvo   Vedieť viac

 

 

 

 

Živnosť je

sústavná činnosť prevádzkovaná osobou samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.  

Prevádzkovať živnosť môžu

fyzické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky:       

  • majú 18 rokov
  • sú spôsobilé na právne úkony
  • sú bezúhonné

Druhy živnosti

  • voľné živnosti – prevádzkovať voľnú živnosť môžu osoby, ktoré splnili vyššie uvedené všeobecné podmienky. 
  • remeselné živnosti – prevádzkovať remeselnú živnosť môžu osoby, ktoré okrem vyššie uvedených všeobecných podmienok preukážu aj odbornú spôsobilosť získanú vyučením v príslušnom odbore
  • viazané živnosti -  prevádzkovať viazanú živnosť môžu osoby, ktoré okrem vyššie uvedených podmienok spĺňajú aj odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore.