Založenie spoločnosti služby

založenie s.r.o. =  215 EUR  Mám záujem

založenie a.s. = 1 050 EUR  Mám záujem   

založenie k.s. = 215 EUR      Mám záujem

založenie v.o.s. = 215 EUR    Mám záujem

založenie OZ = 420 EUR        Mám záujem  

Cena za založenie neobsahuje 

  • súdny poplatok
  • poplatky za osvedčenie podpisov
  • poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia
  • poplatky za prekladateľské služby.

Súdny poplatok:

  • pri zápise s.r.o. 150,- EUR
  • pri zápise a.s. 375,- EUR
  • pri zápise v.o.s. a k.s. 150,- EUR

Výhody založenia s.r.o. s nami

Poradenstvo ohľadne založenia s.r.o. je v cene, pričom Vám poradí právnik a účtovník.

Vyhotovenie potrebnej dokumentácie

Vyžiadanie súhlasu správcu dane, ak je tento potrebný a zastupovanie pred daňovým úradom

Ohlásenie živností elektronicky a zastupovanie pred živnostenským úradom

Elektronické podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra

Registrácia DIČ a v prípade potreby DPH