ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

 

Založenie spoločnosti

Pri zakladaní obchodnej spoločnosti je potrebné vypracovať zakladajúce dokumenty, prípadné stanovy tak, aby sa v budúcnosti vyhlo zbytočným komplikáciám a nejasnostiam. Prenechajte tento proces na nás ako právnikov s dlhoročnou skúsenosťou v zakladaní obchodných spoločností. Ponúkame kompletný servis pri zakladaní spoločností - poradenstvo, vyhotovenie potrebných dokumentov, zastupovanie pred živnostenským úradom, daňovým úradom, obchodným registrom, zápis spoločnosti do obchodného registra.

 

Služby, ktoré Vám ponúkame

 

Založenie spoločnosti   Vedieť viac

Registrácia DPH   Vedieť viac

Vedenie účtovníctva   Vedieť viac

 

Založenie s.r.o. ⇒ 215 EUR

Založenie a.s. ⇒ 1 050 EUR

Založenie v.o.s. ⇒ 215 EUR

Založenie k.s. ⇒ 215 EUR

Organizačná  zložka ⇒ 420 EUR

Spoločnosť s ručením obmedzeným v kocke

Spoločnosť s ručením obmedzeným je po živnosti najčastejšou formou podnikania. Od 1.1.2016 sa jej zakladanie opäť zjednodušilo, nakoľko pre zakladajúcich spoločníkov odpadla povinnosť splatiť vklady alebo ich časti na osobitný účet vedený v banke, a tým i potreba k návrhu na zápis do obchodného registra priložiť potvrdenie banky o splatení vkladu. Postačujúce je, ak správca vkladu vydá písomné vyhlásenie o splatení vkladu spoločníkov alebo jeho časti do základného imania. 

Spoločníci a ich vklady v s.r.o.

Základné imanie v s.r.o.

Konateľ v s.r.o.