ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

 

Založenie spoločnosti

Pri zakladaní obchodnej spoločnosti je potrebné vypracovať zakladajúce dokumenty, prípadné stanovy tak, aby sa v budúcnosti vyhlo zbytočným komplikáciám a nejasnostiam. Prenechajte tento proces na nás ako právnikov s dlhoročnou skúsenosťou v zakladaní obchodných spoločností. Ponúkame kompletný servis pri zakladaní spoločností - poradenstvo, vyhotovenie potrebných dokumentov, zastupovanie pred živnostenským úradom, daňovým úradom, obchodným registrom, zápis spoločnosti do obchodného registra.

 

Služby, ktoré Vám ponúkame

 

Založenie spoločnosti   Vedieť viac

Registrácia DPH   Vedieť viac

Vedenie účtovníctva   Vedieť viac

 

Založenie s.r.o. ⇒ 215 EUR

Založenie a.s. ⇒ 1 050 EUR

Založenie v.o.s. ⇒ 215 EUR

Založenie k.s. ⇒ 215 EUR

Organizačná  zložka ⇒ 420 EUR

Spoločnosť s ručením obmedzeným v kocke

Spoločnosť s ručením obmedzeným je po živnosti najčastejšou formou podnikania. Od 1.1.2016 sa jej zakladanie opäť zjednodušilo, nakoľko pre zakladajúcich spoločníkov odpadla povinnosť splatiť vklady alebo ich časti na osobitný účet vedený v banke, a tým i potreba k návrhu na zápis do obchodného registra priložiť potvrdenie banky o splatení vkladu. Postačujúce je, ak správca vkladu vydá písomné vyhlásenie o splatení vkladu spoločníkov alebo jeho časti do základného imania. 

Spoločníci a ich vklady v s.r.o.
Spoločnosť s.r.o. môžu založiť fyzické alebo právnické osoby, a to minimálne 1 osoba a maximálne 50 osôb bez daňového nedoplatku a/alebo nedoplatku na cle. Minimálna hodnota peňažného vkladu spoločníkov je 750 €. Ak s.r.o. zakladá jediný spoločník, v tom prípade je minimálna výška vkladu 5.000 €. Pred zápisom s.r.o. do obchodného registra je povinnosť splatenia peňažného vkladu v rozsahu 30%. Ak spoločnosť zakladá jeden spoločník, musí byť vklad splatený v plnej výške.

Základné imanie v s.r.o.
Základné imanie tvoria peňažné alebo nepeňažné vklady. Peňažný vklad = min. 5.000 € sa od 1.1.2016 nemusí vložiť na osobitný účet v banke. Postačujúce je opätovne vyhlásenie správcu vkladu.  Pri nepeňažnom vklade sa jeho  hodnota určí znaleckým posudkom.

Konateľ v s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať 1 alebo viac konateľov, pričom konanie konateľa môže byť samostatné, v prípade viacerých konateľov samostatné alebo spoločné. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom sa riadi Obchodným zákonníkom a môže byť upravený mandátnou zmluvou alebo zmluvou o výkone funkcie konateľa. Konateľ môže byť aj zamestnancom spoločnosti (napr. ak vykonáva i funkciu riaditeľa, manažéra, obchodného zástupcu a pod.), v tom prípade je tento vzťah upravený pracovnou zmluvou alebo dohodou, ktorá sa riadi zákonníkom práce. Spôsob výkonu funkcie ovplyvní odvodové povinnosti. Prehľad nájdete TU.