Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo už od 60 EUR     Mám záujem

 

 Služby, ktoré ponúkame  

Vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka, knihy faktúr

Evidencia ostatných záväzkov a pohľadávok

Priebežné výpočty a analýzy, výpočet cestovných náhrad

Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania

 

Kto účtuje v podvojnom účtovníctve 

  • podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri - obchodné spoločnosti
  • družstvá založené podľa obchodného zákonníka
  • fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a do obchodného registra sú zapísané na vlastnú žiadosť.