Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo už od 40 EUR    Mám záujem

 

Služby, ktoré ponúkame  

Kontrola dokladov, vedenie peňažného denníka

Evidencia pohľadávok a záväzkov, evidencia zásob a majetku

Evidencia zásob a majetku

Spracovanie účtovnej  závierky a daňového priznania

Zastupovanie pred daňovým úradom

 

  Kto účtuje v jednoduchom účtovníctve? 

  • živnostníci
  • subjekty, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri ako lekár, spisovateľ, tlmočník
  • živnostníci, občianske združenia, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytom a nebytových priestorov, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a iné subjekty, ak nepodnikajú a súčasne ich príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nepresiahli 200 000 EUR.
  • cirkvi, náboženské spoločnosti, ak nepodnikajú, či pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nepresiahli 200 000 EUR.