PREKLADY A KOREKTÚRA TEXTOV

Ponúkame nasledovné služby

Preklady textov a úradných listín z/do maďarského jazyk 

Vyhotovenie zmlúv a iných písomností v maďarskom a anglickom jazyku 

PKorektúra textov v slovenskom, maďarskom jazyku

  Mám záujem

Cena za preklad z/do maďarského jazyka 10,- EUR/strana

Cena ostatných služieb po dohode