Odvody konateľa na rok 2016

Viete, aké odvody platí konateľ a spoločnosť v závislosti od spôsobu odmeňovania konateľa? V príspevku Je konateľ zamestnanec spoločnosti sme sa bližšie venovali vzťahu konateľa a spoločnosti v závislosti od toho, či je konateľ zamestnancom a je mu vyplácaná mzda, alebo je konateľ odmeňovaný na základe obchodno-právneho vzťahu. Tu Vám prinášame stručný prehľad výšky odvodov v závislosti od spôsobu odmeňovania.

 

Odvody konateľa odmeňovaného pravidelne

na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone funkcie konateľa:

 

odvody
konateľ
spoločnosť
nemocenské poistenie
1,4%
1,4%
starobné dôchodkové poistenie
4%
14%
invalidné poistenie
3%
3%
poistenie v nezamestnanosi
1%
1%
úrazové poistenie
garančné poistenie
rezervný fond solidarity
4,75%
verejné zdravotné poistenie
4%
10%

 

 

 

Odvody konateľa odmeňovaného nepravidelne

na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone funkcie konateľa:

 

odvody
konateľ
spoločnosť
nemocenské poistenie
starobné dôchodkové poistenie
4%
14%
invalidné poistenie
3%
3%
poistenie v nezamestnanotsi
úrazové poistenie
garančné poistenie
rezervný fond solidarity
4,75%
verejné zdravotné poistenie
4%
10%

 

 

 

Odvody konateľa, ktorý je zamestnancom spoločnosti 

odvody
zamestnanec
zamestnávateľ
nemocenské poistenie
1,4%
1,4%
starobné dôchodkové poistenie
4%
14%
invalidné poistenie
3%
3%
poistenie v nezamestnanotsi
1%
1%
úrazové poistenie
0,8%
garančné poistenie
0,25%
rezervný fond solidarity
4,75%
verejné zdravotné poistenie
4%
10%

 

 

Konateľ, ktorý:

  •    nie je zamestnancom spoločnosti
  •    nie je zamestnancom inej spoločnosti
  •    nepoberá odmenu za výkon funkcie konateľa
  •    nie je samostatne zárobkovo činnou osobou

sa na účely zdravotného poistenia považuje za samoplatiteľa. Jeho mesačná výška poistného na zdravotné poistenie na rok 2016 je 60,06 EUR. Odvody do sociálnej poisťovne neplatí.

 

Posted in Odvody.