Personalistika

 Naše služby od 35 EUR 

Mám záujem

Vedenie personálnej evidencie

Pracovné zmluvy,  Dohody o prácach, Hmotná zodpovednosť

Skončenie pracovného pomeru – výpoveď, dohoda

Zápočtové listy a potvrdenia o zdaniteľnej mzdy