Mzdy

 V rámci mzdovej agendy ponúkame  

Spracovanie a výpočet mzdy a odvodov

Archivácia mzdovej agendy, distribúcia výplatných pások

Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov, ohlasovanie zmien

Výkazy pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a daňový úrad

Evidenčné listy, ročné zúčtovania

Komunikácia s úradmi

Mám záujem

Mzdová agenda

Počet zamestnancov         Cena za mesiac/zamestnanec      Cena za mesiac/dohodár
    1-15                                               9,20 EUR                                          7,90 EUR
    16-30                                           8,60 EUR                                          7,30 EUR        
    31 a viac                                      7,50 EUR                                          6,70 EUR
 

Zavedenie zamestnanca do mzdovej evidencie = 9,90 EUR/zamestnanec

Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca = 9,90 EUR/zamestnanec

Výhody pre našich klientov

  • kompletný servis v súlade s platnou legislatívou
  • profesionálny prístup
  • citlivé zaobchádzanie s osobnými údajmi vašich zamestnancov
  • úspora vašich nákladov