MZDY A PERSONALISTIKA

Zamestnávanie zamestnancov na pracovnú zmluvu alebo dohodu, spracovanie miezd a plnenie si zákonných povinností z pozície zamestnávateľa sa riadi zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o dani z príjmov a ostatnou platnou legislatívou. Ako právnici a účtovníci dávame pozor, aby všetky procesy uplatňované v rámci vášho podnikania, ktoré súvisia so zamestnávaním, boli v súlade s platnou legislatívou. A navyše máte tieto služby za výhodnejšiu cenu, ako by ste zamestnávali na tento účel ďalšieho zamestnanca. 

 

Služby, ktoré ponúkame  

Mzdová agenda  Vedieť viac

 

 

Personalistika  Vedieť viac