Minimálna mzda na rok 2016

Minimálna mzda je najnižšia možná cena práce, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi - ide o nástroj sociálnej ochrany zamestnancov. Na rok 2016 bola minimálna mzda stanovená vo výške 405 eur mesačne a pre zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou 2,328 eura za každú odpracovanú  hodinu.

Čo by sme mali vedieť o minimálnej mzde?

min. mzdaJej výšku každoročne schvaľuje vláda nariadením. Každý zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce. Stupne náročnosti práce ustanovuje v SR zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v prílohe č. 1., celkovo ich je 6. Pre každý stupeň náročnosti práce je ustanovená sadzba minimálneho mzdového nároku. Znamená to, že minimálna mzda vyplácaná zamestnancovi by mala zohľadňovať náročnosť práce, ktorú zamestnanec vykonáva. Každý zamestnávateľ by teda mal ustanoviť stupeň náročnosti práce pre pracovné pozície a zamestnancov odmeňovať v zmysle toho.

Príklad:

Zamestnanec vykonáva pomocné práce napr. v kuchyni. Táto práca je zaradená do 1. stupňa náročnosti, pričom koeficient prepočtu minimálnej mzdy za jeho prácu je 1,0, to znamená, že tento zamestnanec má nárok na minimálnu mzdu vo výške 405 eur, ak je odmeňovaný mesačnou mzdou a v prípade, že je odmeňovaný hodinovou mzdou, jeho hodinová mzda je vo výške ustanovenej minimálnej mzdy, tzn. 2,328 eur/1 hodina. 

Ale napr. práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo práce spojené so zvýšenou duševnou námahou sú zaradené do štvrtého stupňa náročnosti práce, kde je koeficient prepočtu minimálnej mzdy 1,6, čo znamená, že mesačná minimálna mzda takéhoto zamestnanca by mala predstavovať sumu 648 eur a pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou 3,7248 eur/1 hodina.

Prehľad mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce v roku 2016

Stupeň náročnosti práce
Koeficient minimálnej mzdy
Minimálna mesačná mzda
Minimálna hodinová mzda
1.
1,0
405 EUR
2,3280 EUR
2.
1,2
486 EUR
2,7936 EUR
3.
1,4
567 EUR
3,2592 EUR
4.
1,6
648 EUR
3,7248 EUR
5.
1,8
729 EUR
4,1904 EUR
6.
2,0
810 EUR
4,656 EUR

Autor: KP

Posted in Personalistika.