DPH

Služby, ktoré ponúkame  

Registrácia DPH od 50 EUR
  Mám záujem

Súhrnný výkaz DPH od 17 EUR
  Mám záujem

Spracovanie daňového priznania k DPH 1/4 ročne od 19 EUR
  Mám záujem

Spracovanie daňového priznania k DPH mesačne od  17 EUR
  Mám záujem

 

 

 

DPH 

alebo daň z pridanej hodnoty je nepriama daň a jeden z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. DPH platí každý konečný spotrebiteľ kupujúci tovar alebo službu. Daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z.. Základná sadzba dane na tovary a služby je 19% zo základu dane. Znížená sadzba dane vo výške 10% zo základu dane sa vzťahuje na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona č. 222/2004 Z.z.