Zmluva s účtovníkom – áno alebo nie?

Ste živnostník alebo spoločnosť a vaše účtovníctvo vedie externá spoločnosť? Je potrebné, aby medzi vami a účtovníkom, resp. účtovnou spoločnosťou bol zmluvne upravený vzťah? Za účtovníctvo zodpovedá účtovná jednotka bez ohľadu na to, či účtovníctvo spracúva jej zamestnanec alebo externá osoba. Zodpovednosti voči tretím osobám za akékoľvek nedostatky sa účtovná jednotka zbaviť nevie. Vie si však […]

Obchodné zmluvy medzi podnikateľmi

Na udržiavanie korektných vzťahov medzi podnikateľmi slúžia aj jasne upravené obchodné zmluvy, ktoré môžu pomôcť predísť prípadným nejasnostiam a konfliktom v budúcnosti. Preto je dobré venovať dostatočnú pozornosť obsahu zmluvy pred jej podpisom.Ešte predtým, ako idete uzavrieť zmluvu s druhou stranou, preverte si finančnú situáciu potencionálneho obchodného partnera. Prostredníctvom internetu je už dnes možné zistiť, […]