Stravovanie zamestnancov = povinnosť zamestnávateľa?

Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov, je jednou z povinností zamestnávateľa, ktorou  sa zamestnávateľ prispieva k vytváraniu vhodných pracovných podmienok na pracovisku. V súvislosti so stravovaním má zamestnávateľ nielen povinnosť zabezpečiť stravovanie, ale i povinnosť na stravovanie finančne prispievať. Táto povinnosť vzniká zamestnávateľovi už v pri zamestnávaní jedného zamestnanca.Stravovanie zamestnancov v práci – kto má nárok na […]