živnostník

Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?

„Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?“ je otázka, ktorá trápi viacerých začínajúcich podnikateľov. Živnostník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenie, môže pri podnikaní používať súkromný účet i na operácie týkajúce sa jeho podnikania. Čítať ďalej…→