Odvody konateľa na rok 2016

Viete, aké odvody platí konateľ a spoločnosť v závislosti od spôsobu odmeňovania konateľa? V príspevku Je konateľ zamestnanec spoločnosti sme sa bližšie venovali vzťahu konateľa a spoločnosti v závislosti od toho, či je konateľ zamestnancom a je mu vyplácaná mzda, alebo je konateľ odmeňovaný na základe obchodno-právneho vzťahu. Tu Vám prinášame stručný prehľad výšky odvodov v závislosti od spôsobu […]

Konateľ ako štatutár a zamestnanec spoločnosti

V praxi je často mylná predstava o tom, že konateľ spoločnosti je zároveň aj zamestnancom spoločnosti. Je potrebné rozlišovať medzi konateľom a zamestnancom spoločnosti, a to nielen z dôvodu, že jeden vzťah sa riadi obchodným zákonníkom a druhý zákonníkom práce, ale i z  práv a povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu, z dôvodu spôsobu odmeňovania, resp. […]