podnikatelia a koncesionárske poplatky

Aj podnikatelia musia platiť koncesionárske poplatky

Máte obchodnú spoločnosť alebo podnikáte ako živnostník? Viete, kedy máte povinnosť platiť koncesionárske poplatky, v akej výške a čo vás čaká, ak ich nezaplatíte?  Kedy je podnikateľ povinný platiť koncesionárske poplatkyKoncesionárske poplatky sú platby za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Spoločnosť alebo živnostník je povinný ich platiť, keď zamestnáva viac ako dvoch zamestnancov pracujúcich […]

Konateľ ako štatutár a zamestnanec spoločnosti

V praxi je často mylná predstava o tom, že konateľ spoločnosti je zároveň aj zamestnancom spoločnosti. Je potrebné rozlišovať medzi konateľom a zamestnancom spoločnosti, a to nielen z dôvodu, že jeden vzťah sa riadi obchodným zákonníkom a druhý zákonníkom práce, ale i z  práv a povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu, z dôvodu spôsobu odmeňovania, resp. […]

Zakladanie s.r.o. od roku 2016 opäť ľahšie

Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným sa s účinnosťou novely obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri zjednoduší! Pre zakladajúcich spoločníkov odpadá povinnosť splatiť vklady alebo ich časti na osobitný účet vedený v banke. Opäť bude možné vložiť vklad do pokladnice spoločnosti tak, ako tomu bolo do 30. novembra 2013. Zápis do obchodného registraTo teda znamená, že […]