Trestná zodpovednosť právnických osôb

Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ukladanie trestov, trestné konanie proti právnickým osobám. Čítať ďalej…→