Predaj nehnuteľnosti a DPH

Kúpili ste poľnohospodársky pozemok za účelom jeho neskoršieho rozparcelovania a predaja na stavebné pozemky? Pozor! V určitých prípadoch sa na vás môže vzťahovať zákon o DPH.Podľa zákona o DPH sa ekonomickou činnosťou rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, […]

dane a odvody pri predaji nehnuteľností

Dane a odvody pri predaji nehnuteľností

Vlastníte nehnuteľnosť a chystáte sa ju predať alebo kúpiť? Alebo ste nehnuteľnosť zdedili? Viete aké povinnosti má predávajúci a kupujúci vo vzťahu k štátu? Aký je rozdiel medzi daňou z predaja nehnuteľností a daňou z nehnuteľností? A čo odvodové povinnosti predávajúceho… Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnostiAk predáte akúkoľvek nehnuteľnosť, tak váš príjem z tohto predaja je považovaný […]

Prenajímam byt, ako mám postupovať?

Vlastníte byt a chystáte sa ho dať do prenájmu? Máte na výber – buď uzatvoríte zmluvu s nájomcom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Výber je vždy na dohode zmluvných strán – prenajímateľa a nájomcu. Ak sa však rozhodnete postupovať v zmysle zákona o krátkodobom nájme môžete:si upraviť kratšiu výpovednú lehotu /nie však kratšiu ako […]