účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

Podľa §9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať: A) Podnikatelia, ktorým to umožňuje osobitný predpis Týmto osobitným predpisom je Obchodný zákonník, konkrétne jeho § 37, ktorý ustanovuje, že v sústave jednoduchého účtovníctva účtujú o príjmoch a výdavkoch, o obchodnom majetku, ako aj o záväzkoch podnikatelia, ktorí […]