Predaj nehnuteľnosti a DPH

Kúpili ste poľnohospodársky pozemok za účelom jeho neskoršieho rozparcelovania a predaja na stavebné pozemky? Pozor! V určitých prípadoch sa na vás môže vzťahovať zákon o DPH. Čítať ďalej…→

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ukladanie trestov, trestné konanie proti právnickým osobám. Čítať ďalej…→

E-shopy a ochrana osobných údajov

Nakupovať a predávať tovar alebo služby cez internet je už dnes samozrejmosťou. Pri predaji tovaru na diaľku vznikajú prevádzkovateľom e-shopov zákonné povinnosti. Takými je napríklad povinnosť informovať zákazníka o jeho právach v súvislosti s možnosťou odstúpenia od zmluvy, vrátenia tovaru, či uplatnenia reklamácie, ale i povinnosti súvisiace s tzv. spracúvaním osobných údajov zákazníka. Čítať ďalej…→

Stravovanie zamestnancov = povinnosť zamestnávateľa?

Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov, je jednou z povinností zamestnávateľa, ktorou  sa zamestnávateľ prispieva k vytváraniu vhodných pracovných podmienok na pracovisku. V súvislosti so stravovaním má zamestnávateľ nielen povinnosť zabezpečiť stravovanie, ale i povinnosť na stravovanie finančne prispievať. Táto povinnosť vzniká zamestnávateľovi už v pri zamestnávaní jedného zamestnanca. Čítať ďalej…→

Odvody konateľa na rok 2016

Viete, aké odvody platí konateľ a spoločnosť v závislosti od spôsobu odmeňovania konateľa? V príspevku Je konateľ zamestnanec spoločnosti sme sa bližšie venovali vzťahu konateľa a spoločnosti v závislosti od toho, či je konateľ zamestnancom a je mu vyplácaná mzda, alebo je konateľ odmeňovaný na základe obchodno-právneho vzťahu. Tu Vám prinášame stručný prehľad výšky odvodov v závislosti od spôsobu […]

živnostník

Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?

„Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?“ je otázka, ktorá trápi viacerých začínajúcich podnikateľov. Živnostník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenie, môže pri podnikaní používať súkromný účet i na operácie týkajúce sa jeho podnikania. Čítať ďalej…→