podnikatelia a koncesionárske poplatky

Aj podnikatelia musia platiť koncesionárske poplatky

Máte obchodnú spoločnosť alebo podnikáte ako živnostník? Viete, kedy máte povinnosť platiť koncesionárske poplatky, v akej výške a čo vás čaká, ak ich nezaplatíte?  Kedy je podnikateľ povinný platiť koncesionárske poplatkyKoncesionárske poplatky sú platby za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Spoločnosť alebo živnostník je povinný ich platiť, keď zamestnáva viac ako dvoch zamestnancov pracujúcich […]

Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení POZOR! Viete, čo všetko Vám kontrola môže vytknúť?

Ste podnikateľ a prevádzkujete penzión, apartmány, turistickú ubytovňu, kemping, alebo ponúkate ubytovanie v súkromí? Viete, čo všetko Vám kontrola môže vytknúť ? V období júna a júla roka 2015 vykonali inšpektori SOI-ky kontrolné akcie, ktorých účelom bolo preverenie úrovne a vybavenosti ubytovacích zariadení. Kontroly boli orientované do rekreačných oblastí a centier turistického ruchu v regiónoch celého […]

Ako ušetriť na odvodoch pri zamestnávaní študentov

Zamestnávaním študenta na základe uzavretej dohody o brigádnickej práci študentov môže študent ale i zamestnávateľ ušetriť na odvodoch. Prečítajte si, za akých podmienok platíte štátu menej.Čo treba vedieť o Dohode o brigádnickej práci študentovdohoda o brigádnickej práci študentov môže byť uzavretá len so žiakmi strednej školy alebo študentmi vysokej školy denného štúdia, ktorí nemajú viac […]

Predaj nehnuteľnosti a DPH

Kúpili ste poľnohospodársky pozemok za účelom jeho neskoršieho rozparcelovania a predaja na stavebné pozemky? Pozor! V určitých prípadoch sa na vás môže vzťahovať zákon o DPH.Podľa zákona o DPH sa ekonomickou činnosťou rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, […]

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ukladanie trestov, trestné konanie proti právnickým osobám.Na základe tohto zákona bude bude možné trestoprávne postihnúť právnickú osobu za protiprávne úkony, ktoré v jej mene vykonali: jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu, osoba vykonávajúca kontrolnú činnosť alebo dohľad […]

E-shopy a ochrana osobných údajov

Nakupovať a predávať tovar alebo služby cez internet je už dnes samozrejmosťou. Pri predaji tovaru na diaľku vznikajú prevádzkovateľom e-shopov zákonné povinnosti. Takými je napríklad povinnosť informovať zákazníka o jeho právach v súvislosti s možnosťou odstúpenia od zmluvy, vrátenia tovaru, či uplatnenia reklamácie, ale i povinnosti súvisiace s tzv. spracúvaním osobných údajov zákazníka. Založenie e-shopu […]

Stravovanie zamestnancov = povinnosť zamestnávateľa?

Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov, je jednou z povinností zamestnávateľa, ktorou  sa zamestnávateľ prispieva k vytváraniu vhodných pracovných podmienok na pracovisku. V súvislosti so stravovaním má zamestnávateľ nielen povinnosť zabezpečiť stravovanie, ale i povinnosť na stravovanie finančne prispievať. Táto povinnosť vzniká zamestnávateľovi už v pri zamestnávaní jedného zamestnanca.Stravovanie zamestnancov v práci – kto má nárok na […]

Uvažujete o založení živnosti? Aké odvody platí začínajúci živnostník v roku 2016?

Vybaviť si živnosť je už pomerne rýchly a nenáročný proces. Ak spĺňate zákonné podmienky, t.j. máte 18 rokov, ste bezúhonný (bez záznamu v registri trestov) a máte spôsobilosť na právne úkony, stačí, ak navštívite odbor živnostenského podnikania obvodného úradu v mieste vášho bydliska.Odbor živnostenského podnikania poskytuje v súčasnosti služby tzv. jednotného kontaktného miesta, vďaka čomu […]

Odvody konateľa na rok 2016

Viete, aké odvody platí konateľ a spoločnosť v závislosti od spôsobu odmeňovania konateľa? V príspevku Je konateľ zamestnanec spoločnosti sme sa bližšie venovali vzťahu konateľa a spoločnosti v závislosti od toho, či je konateľ zamestnancom a je mu vyplácaná mzda, alebo je konateľ odmeňovaný na základe obchodno-právneho vzťahu. Tu Vám prinášame stručný prehľad výšky odvodov v závislosti od spôsobu […]

živnostník

Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?

„Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?“ je otázka, ktorá trápi viacerých začínajúcich podnikateľov. Živnostník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenie, môže pri podnikaní používať súkromný účet i na operácie týkajúce sa jeho podnikania.Žiadny právny predpis totiž nepredpisuje povinnosť zriadiť si podnikateľský účet. Mnoho začínajúcich živnostníkov uprednostňuje túto alternatívu, keďže používanie súkromného účtu na podnikanie […]