E-shopy a ochrana osobných údajov

Nakupovať a predávať tovar alebo služby cez internet je už dnes samozrejmosťou. Pri predaji tovaru na diaľku vznikajú prevádzkovateľom e-shopov zákonné povinnosti. Takými je napríklad povinnosť informovať zákazníka o jeho právach v súvislosti s možnosťou odstúpenia od zmluvy, vrátenia tovaru, či uplatnenia reklamácie, ale i povinnosti súvisiace s tzv. spracúvaním osobných údajov zákazníka. Čítať ďalej…→

Stravovanie zamestnancov = povinnosť zamestnávateľa?

Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov, je jednou z povinností zamestnávateľa, ktorou  sa zamestnávateľ prispieva k vytváraniu vhodných pracovných podmienok na pracovisku. V súvislosti so stravovaním má zamestnávateľ nielen povinnosť zabezpečiť stravovanie, ale i povinnosť na stravovanie finančne prispievať. Táto povinnosť vzniká zamestnávateľovi už v pri zamestnávaní jedného zamestnanca. Čítať ďalej…→

Odvody konateľa na rok 2016

Viete, aké odvody platí konateľ a spoločnosť v závislosti od spôsobu odmeňovania konateľa? V príspevku Je konateľ zamestnanec spoločnosti sme sa bližšie venovali vzťahu konateľa a spoločnosti v závislosti od toho, či je konateľ zamestnancom a je mu vyplácaná mzda, alebo je konateľ odmeňovaný na základe obchodno-právneho vzťahu. Tu Vám prinášame stručný prehľad výšky odvodov v závislosti od spôsobu […]

živnostník

Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?

„Som živnostník, musím mať podnikateľský účet?“ je otázka, ktorá trápi viacerých začínajúcich podnikateľov. Živnostník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenie, môže pri podnikaní používať súkromný účet i na operácie týkajúce sa jeho podnikania. Čítať ďalej…→

Konateľ ako štatutár a zamestnanec spoločnosti

V praxi je často mylná predstava o tom, že konateľ spoločnosti je zároveň aj zamestnancom spoločnosti. Je potrebné rozlišovať medzi konateľom a zamestnancom spoločnosti, a to nielen z dôvodu, že jeden vzťah sa riadi obchodným zákonníkom a druhý zákonníkom práce, ale i z  práv a povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu, z dôvodu spôsobu odmeňovania, resp. […]

Podnikáte? Viete, aké interné smernice musíte mať, aby ste sa vyhli pokutám?

Interné (vnútropodnikové) smernice sú interné dokumenty, ktoré stanovujú jednotné pravidlá, postupy a pokyny pri konkrétnej činnosti. Interné smernice, ktoré by nemali chýbať v dokumentácii podnikateľského subjektu sú najmä: účtovná smernica, bezpečnostná dokumentácia, registratúrny plán, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarne poplachové […]