Predaj nehnuteľnosti a DPH

Kúpili ste poľnohospodársky pozemok za účelom jeho neskoršieho rozparcelovania a predaja na stavebné pozemky? Pozor! V určitých prípadoch sa na vás môže vzťahovať zákon o DPH. Čítať ďalej…→

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ukladanie trestov, trestné konanie proti právnickým osobám. Čítať ďalej…→

Musím alebo nemusím podať daňové priznanie?

Onedlho prichádza čas podania daňového priznania. Viete, či aj vy máte povinnosť podať daňové priznanie  a ako máte postupovať? Nižšie Vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky ohľadom daňového priznania k dani z príjmu.Musím podať daňové priznanie? Daňové priznanie je povinný podať každý, koho celkové zdaniteľné príjmy v roku 2015 presiahli 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu […]

dane a odvody pri predaji nehnuteľností

Dane a odvody pri predaji nehnuteľností

Vlastníte nehnuteľnosť a chystáte sa ju predať alebo kúpiť? Alebo ste nehnuteľnosť zdedili? Viete aké povinnosti má predávajúci a kupujúci vo vzťahu k štátu? Aký je rozdiel medzi daňou z predaja nehnuteľností a daňou z nehnuteľností? A čo odvodové povinnosti predávajúceho… Čítať ďalej…→