Účtovníctvo Štúrovo okolie

Poradenské a konzultačné služby pre malých a stredných podnikateľov.

 

ZALOŽENIE ŽIVNOSTI
Založenie živnosti, registrácia DIČ a DPH, vedenie účtovníctva

Viac

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI
Založenie s.r.o., organizačnej zložky, registrácia DPH, účtovníctvo

Viac

ZMENY V SPOLOČNOSTIACH
Predaj spoločnosti, rozšírenie živnosti, likvidácia spoločnosti

Viac

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
Jednoduché a podvojné účtovníctvo pre živnostníkov a spoločnosti

Viac

DAŇOVÉ PRIZNANIA, DPH
Daňové priznania, registrácia DPH, poradenstvo v daňových otázkach …

Viac

MZDY A PERSONALISTIKA
Vedenie mzdovej a personálnej agendy, pracovné zmluvy, dohody..

Viac

ZMLUVY, INTERNÉ SMERNICE
Vypracovanie obchodných zmlúv, interných smerníc pre podnikateľov

Viac

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI
Prevod nehnuteľnosti – zmluvy kúpne, darovacie, zámenné

Viac

PREKLADY
Preklady textov z maďarského jazyka do slovenského. Korektúra textov

Viac